Profil zadavatele

Veřejné zakázky - profil zadavatele Profil zadavatele zřízený dle platné právní legislativy a informace na něm zveřejněné naleznete ZDE.

URL adresa profilu zadavatele je http://xxx.profilzadavatele.cz/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku je XXXXXX.


Zakázky z profilu zadavatele:

Na této stránce je uveden pouze seznam zadávacích řízení.

Adresa této stránky neslouží jako profil zadavatele dle § 28 odst. 1 písm. j) a § 214 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.


Seznam zakázek:

  • Oprava hřbitovní zdi (2. etapa) 
  • Oprava komunikací v obci
  • Oprava hřbitovní zdi (3. etapa)
  • Výměna střešní krytiny na obecní škole ve Vinařích

Bankovní spojení

Bankovní účet: XXXXXXXXX/XXXX Banka

IČO: 00000000
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Ulice čp, XXX XX
Datová schránka ID: xxxxxx
Telefon: +420 XXX XXX XXX
Email: @xxx.cz
Web: https://www.xxxxxxxxx.cz

Běží na QUAK.store