Profil zadavatele

Veřejné zakázky - profil zadavatele Profil zadavatele zřízený dle platné právní legislativy a informace na něm zveřejněné naleznete ZDE.

URL adresa profilu zadavatele je http://xxx.profilzadavatele.cz/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku je XXXXXX.


Zakázky z profilu zadavatele:

Na této stránce je uveden pouze seznam zadávacích řízení.

Adresa této stránky neslouží jako profil zadavatele dle § 28 odst. 1 písm. j) a § 214 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.


Seznam zakázek:

  • Oprava hřbitovní zdi (2. etapa) 
  • Oprava komunikací v obci
  • Oprava hřbitovní zdi (3. etapa)
  • Výměna střešní krytiny na obecní škole ve Vinařích