Smyslem Strategického plánu obce XXX je nalezení vize rozvoje obce a volba kroků k jejímu naplnění.