Závěrečný účet za rok 2017 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017 byl schválený zastupitelstvem obce č. 5/2018-1 ze dne XX. XX. XXXX

XXX, starosta obce