Přelom roku je obdobím, kdy se bilancuje a stanovují se nové plány. Malebná obec XXX má za sebou úspěšný rok. Je tu vidět kus práce.

„Podařilo se zrealizovat řadu akcí, na některé jsme získali i dotační prostředky, což je pro náš omezený rozpočet obrovské plus. Díky nové střeše přestalo zatékat do chátrající budovy bývalé školy. Pokud se podaří sehnat peníze, chtěli bychom mj. nechat zpracovat projekt na celkovou rekonstrukci objektu,“ nastínil starosta XXX.

To sousední úřad už se rekonstrukce dočkal...


... budeme držet palce, aby i ten letošní rok byl úspěšný jako ten loňský.


Autor: XXX
Vyšlo v XXX XX.XX.XXXX
Zdroj: https://www.cz/xxx