Obecní úřad XXX ve spolupráci s místními myslivci a organizací XXX uspořádal začátkem listopadu akci nazvanou Zasaďte si svůj rodinný strom. I přes nepřízeň počasí se sešlo kolem šedesáti i lidí z celé vesnice, od těch nejmenších až po důchodce. Každý si přinesl rýč a lopatu. Místní myslivci pomohli s vykopáním jam pro celkem 106 ovocných stromů, starých odrůd jabloní, švestek a třešní.

“Společně jsme vysadili stromořadí u polní cesty...“


Vyšlo v XXX XX.XX.XXXX

Zdroj: https://www.cz/stromy-2019