Směrnice č. X – XXXX – dodatek č. 1 – XXXX

Oběh účetních dokladů

Oddíl V. Oběh dalších (smíšených) dokladů

článek 12 – Pokladní operace


V bodě 12.2 byl nově stanoven limit pokladní hotovosti na 50 000,- Kč


XXX, starosta obce

V XXX dne XX.XX.XXXX


Směrnice projednána a schválena v ZO: Usnesení č. XX/X – XXXX;

Datum zpracování: XX.XX.XXXX

Směrnice nabývá účinnosti: XX.XX.XXXX