Směrnice č. X – XXXX – dodatek č. 1 – XXXX

Oběh účetních dokladů

Oddíl V. Oběh dalších (smíšených) dokladů

článek 12 – Pokladní operace


V bodě 12.2 byl nově stanoven limit pokladní hotovosti na 50 000,- Kč


XXX, starosta obce

V XXX dne XX.XX.XXXX


Směrnice projednána a schválena v ZO: Usnesení č. XX/X – XXXX;

Datum zpracování: XX.XX.XXXX

Směrnice nabývá účinnosti: XX.XX.XXXX

Bankovní spojení

Bankovní účet: XXXXXXXXX/XXXX Banka

IČO: 00000000
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Ulice čp, XXX XX
Datová schránka ID: xxxxxx
Telefon: +420 XXX XXX XXX
Email: @xxx.cz
Web: https://www.xxxxxxxxx.cz

Běží na PRO Samosprávu