Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 5.2.2020 – usnesením č. X/X-XXXX

Starosta: XXX

Vyvěšeno: 6.2.2020 

 Sejmuto: