Rozpočet je navržen jako vyrovnaný (včetně splátky úvěru ve výši 235.000,- Kč). Závazné ukazatele rozpočtu byly stanoveny paragrafy.

Příjmy: 4 802 221,- Kč
Výdaje: 4 802 221,- Kč

Rozpočet schválen ZO dne XX.XX.XXXX – usnesením č. X/X-XXXX

Starosta: XXX

Vyvěšeno: 8.12.2019    

Sejmuto:

Přílohy