Rozpočet je navržen jako vyrovnaný (včetně splátky úvěru ve výši 235.000,- Kč). Závazné ukazatele rozpočtu byly stanoveny paragrafy.

Příjmy: 4 802 221,- Kč
Výdaje: 4 802 221,- Kč

Rozpočet schválen ZO dne XX.XX.XXXX – usnesením č. X/X-XXXX

Starosta: XXX

Vyvěšeno: 8.12.2019    

Sejmuto:

Přílohy

Bankovní spojení

Bankovní účet: XXXXXXXXX/XXXX Banka

IČO: 00000000
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Ulice čp, XXX XX
Datová schránka ID: xxxxxx
Telefon: +420 XXX XXX XXX
Email: @xxx.cz
Web: https://www.xxxxxxxxx.cz

Běží na PRO Samosprávu