• Daň z nemovitých věcí na rok XXXX

Ode dne XX.XX.XXXX do dne XX.XX.XXXX je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Xxxxxx kraj v úředních hodinách.

  • pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
  • středa od 8:00 do 17:00 hodin
  • po telefonické domluvě

Zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.

V případě mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny seznamy na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz