• Daň z nemovitých věcí na rok XXXX

Ode dne XX.XX.XXXX do dne XX.XX.XXXX je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Xxxxxx kraj v úředních hodinách.

  • pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
  • středa od 8:00 do 17:00 hodin
  • po telefonické domluvě

Zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.

V případě mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny seznamy na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz

Bankovní spojení

Bankovní účet: XXXXXXXXX/XXXX Banka

IČO: 00000000
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Ulice čp, XXX XX
Datová schránka ID: xxxxxx
Telefon: +420 XXX XXX XXX
Email: @xxx.cz
Web: https://www.xxxxxxxxx.cz

Běží na PRO Samosprávu