Produkty v košíku

 • Košík je prázdný

  ale to tak nemusí být. Naplňte ho :-).

Pamatujte: Všechny nahrané soubory jsou spjaty s danou stránkou. Při smazání stránky se tyto soubory smažou také.

Z nahraných souborů můžete u stránky vytvořit fotogalerii nebo přílohu.

Fotogalerie je zobrazení obrázku (společné zobrazení více obrázků) v rámci shodné pozice Zarovnávání na jedné konkrétní stránce pro návštěvníky. Návštěvník si tyto fotografie může zobrazit detailně a všechny obrázky na dané stránce si prolistovat myší či šipkami na klávesnici.

Tip: Chcete-li mít své stránky s fotogaleriemi dále rozdělené podle názvu, obsahu, události a jiné, vytvářejte je jako podstránky. U stránky nadřazené v oddíle Zobrazení podstránek si zvolte vhodný způsob Zobrazení podstránek (např. Galerie).

Fotogalerie se na stránce návštěvníkům generuje a zobrazuje automaticky - z nahraných souborů v administraci, které jsou typu obrázek (.jpg, .png). 

U obrázků si v oddílu Soubory můžete zvolit jeho umístění v galerii (Levé, Pravé, Horní, Dolní, Auto).

jak zařadit obrázky do fotogalerie

Fotogalerie podle umístění obrázku: 

 • Levé: zobrazují se od obsahu vlevo.
 • Pravé: zobrazují se od obsahu vpravo.
 • Horní: zobrazují se nad obsahem.
 • Dolní: zobrazují se pod obsahem.
 • Auto: zobrazují se podle typu šablony. Ve výchozí šabloně se obrázek vůbec nezobrazuje. Plánujeme zobrazení slideshow, překlikávací náhledy s detailem aj.

Pořadí obrázků:

 • Pořadí obrázků určuje číselná hodnota ve sloupci Pozice. Řadí se od nejmenšího čísla. Při shodě čísla se řadí podle abecedy.
 • Čísla pozice může být od -99 do 999. Výchozí je 0.
 • Obrázek s nejnižším číslem pořadí je hlavním náhledovým obrázkem stránky (např. pro blogový výpis, internetové vyhledávače apod.)


Přílohy:

Každý nahraný povolený soubor může být Příloha. Obrázkové soubory si jako přílohu musíte ve sloupci Zarovnávání přepnout, u ostatních formátů se soubor stává přílohou automaticky.


Smazání souboru:

Soubor s fotografií můžete kdykoliv smazat - ve sloupci Smazat zaškrtněte volbu a následně dejte stránku Uložit


--- Test box patička obsah ---

Užitečné

Běží na QUAK.store